Den Digitale Detektiv

 

 

 

Et undervisnings- og debatskabende interaktivt materiale om børn og unges digitale sprog og kommunikation på internettet. For, med og til elever, undervisere, pædagoger og forældre i 4. til 9.kl. Til anvendelse i og styrkelse af dansk, it og mediekompetencer samt til fremme af børn og unges trivsel

 

Uddrag af facebookchat

 

Carl shared Gangnam Memes's photo.

20 November

Emil, hvordan kan de sammenligne noget så godt (DX) med noget så dårligt (PSY)? o.O

- Måske tog psy dansen fra DX :D

20 November at 22:36 via mobile · Like

 

Det er naturligvis snak enhver kan forstå.... Eller er det?

Ja, hvis man er i de to drenges digitale univers og kultur, så er det helt enkelt, men for alle andre er det sort snak. Spørgsmålet er også, om det er vigtigt for andre at forstå. Det er jo drengenes interne chat. Og har venner ikke altid haft et ”hemmeligt” sprog?

 

I dette tilfælde er det måske ligegyldigt for andre, hvad chatten præcis handler om, men som eksempel er det interessant, fordi der bag teksten, kulturen og sprogligheden gemmer sig en lang række problemstillinger med reference til vores måde at kommunikere på og vores ageren på internettet. Chatten er jo ikke kun intern, den er blevet offentlig og sætter sine digitale spor.

 

At remse problemstillinger op i forhold til børn og unges mediebrug er ikke svært, hvilket gengives i rigt mål i den daglige nyhedsstrøm. Det handler fx om børn under 13 år, der har lavet deres egen YouTube profil og giver den som små stjerner uden forældrenes viden. Børn og unge, der kommunikerer uhensigtsmæssigt og grænseoverskridende på internettet og måske i nogen tilfælde ulovligt. Og det kan være børn og unge, der i peroder har været udsat for ubehagelige tilnærmelser eller up-loads på internettet, uden deres accept.

 

 

 

 

 

 

 

Formål med læringsmaterialet

 

Overordnet er det formålet med læringsmaterialet at understøtte børn og unges gode kommunikation, it og mediekompetencer i en bred betydning. Det handler grundlæggende om at give børn og unge viden og redskaber til at begå sig bedst muligt i den digitale verden, forstået som en del af deres hverdagsliv.

Det skal ske på et tidpunkt i deres liv, hvor der er så mange andre ting, der skal læres og forstås. Og hvor verden ind imellem kan synes uoverskuelig, ikke mindst i et fagligt perspektiv.

Derfor er materialet ikke alene debatskabende, men også informativt og handlingsbaseret i et fremadrettet perspektiv.

 

Formålet er også at give de voksne omkring børn og unge muligheder for at forstå, hvad det digitale moderne sprog egentlig er og at skabe en nødvendige dialog mellem barn og ung, familie, skole og fritid om børn og unges medievaner og mediebrug.

 

 

 

Formålet i punkter

 

Faglige formål

 

♣ Styrke børn og unges faglige kompetencer i dansk, it og mediekompetencer gennem digital og interaktive aktiviteter med film, tekst, billeder og anden kommunikation

♣ Fremme børn og unges muligheder for at forstå digital kommunikations muligheder og begrænsninger for en god og positiv dialog med andre

♣ At give børn og unge mulighed for at anvende gode kommunikationsstrategier

♣ Give de voksne omkring børn og unge konkret viden om børns digitale sprog og kommunikation gennem debat, dialog og aktiviteter

♣ At anvise gode måder til anvendelse af digitale og sociale medier og fremme kritisk læsning af digitale tekster

 

 

Sociale formål

 

♣ At afhjælpe digital mobning og uhensigtsmæssig kommunikation på nettet og derved fremme trivsel for alle og virke inkluderende

♣ At understøtte svage læsere og udsatte grupper af børn og unge ved fokus på sociale aktiviteter og dialog om netetik, sprog og kommunikation

♣ At skabe rammer for god dialog om medier og internettet på tværs af generationer og faggrupper

 

 

 

 

 

 

Websidens indhold

 

FILM

 

♣ Intro film ”Den digitale verden”

♣ Voxpop

♣ Læseeksperiment med digitale tekster

♣ Spot

 

Til filmene er der udviklet opgaver og debatoplæg.

Børn og voksne kan diskutere centrale problemstillinger med baggrund i filmenes temaer.

Og filmene kan lægge op til egen produktion og viderebearbejdelse.

 

 

 

 

 

INTERAKTVT AKTIVITETS- OG INSPIRATIONSMATERIALE

 

Her vil du finde forskellige former for materiale til anvendelse i undervisningen og i fritiden. Alle elever vil kunne finde materiale, hvor de kan eksperimentere og lege med digitalisering og sprog i specifikke faglige sammenhænge, men også i sociale og fritidslignende sammenhænge.

Fagpersoner og forældre kan hente viden, undervisnings- og debatoplæg, men også stof til at kunne samtale med børn og unge om mediebrug.

 

Du kan finde:

 

♣ Øvelser med sproget

♣ Fakta om digitale medier

♣ Artikler

♣ Tekster om rettigheder

♣ Links

♣ Oversigt over sociale medier

 

I forbindelse med tekster mm. kan du se opgave- og debatoplæg.

 

Sådan navigerer du og eleverne rundt i materialet

I hovedmenuen kan du se, hvordan eleverne kan klikke sig ind på enten 4.-6. klasse eller 7.-9. Klasse. Herefter skal de rundt i detektivens kontor for at finde aktiviteter, tekster, film med mere. Du og eleverne bliver hele tiden guidet i forhold til indhold og aktiviteter.

 

Det er en god idé at gå materialet igennem sammen med klassen, inden I kaster jer over materialets forskellige dele, men det er hensigten, at eleverne efter en kort anvisning kan arbejde meget selvstændigt med materialet og vælge de aktiviteter, som I aftaler at arbejde med.

 

 

 

LÆRERROLLE

 

Inden du anvender materialet, som er ganske omfangsrigt, er det en god idé at orientere sig grundigt i det for at kunne planlægge og tilrettelægge din undervisning.

 

Materialet lægger op til en differentieret og eksperimentel undervisning, hvor eleverne anvender digitale medier og internet i videst muligt omfang. Derfor vil en god anvendelse af materialet kræve en vis fortrolighed med digitale medier, men det kræver ikke, at du er ekspert.

 

Der er ingen særlige tekniske krav til anvendelse af materialet.

 

 

 

 

 

 

LÆRINGSMÅL OG FÆLLES MÅL

 

Læsestrategier og forståelse

Eleverne skal arbejde målrettet med læsestrategier af digitale tekster og blive opmærksomme på, at digitale tekster læses på forskellig måde alt efter det medie, de læser på.

 

De skal arbejde med:

 

♣ Overblikslæsning

♣ Punktlæsning

♣ Nærlæsning

♣ Hukommelsesstrategier

 

Se mere om læseforståelsestrategier her:

 

http://www.undervis.dk/#!about1/cjem

 

http://www.emu.dk/modul/læsestrategier-på-digitale-medier-0#

 

 

 

 

Uddrag af Fælles Mål for faget dansk

 

Tekstforståelse

 

5.- 6. klasse:

Færdighedsmål: Eleven kan gengive hovedindholdet af fagtekster

Vidensmål: Eleven har viden om fagteksters struktur

 

7. – 9. Klasse

Færdighedsmål: Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten

Vidensmål: Eleven har viden om tekstelementers opbygning og funktion

 

Det tværgående tema it og medier

 

Eleverne skal i materialet arbejde med alle fire positioner:

 

1 Eleven som kritisk undersøger

2 Eleven som analyserende modtager

3 Eleven som målrettet og kreativ producent

4 Eleven som ansvarlig deltager.

 

Det er målet, at eleverne udvikler en kritisk sans og god forståelse for de muligheder it og medier giver for at søge viden, kommunikere og producere, men at de samtidig udvikler mediekompetencer, som fremmer deres evne til at selektere kritisk i digitale tekster og indhold på de sociale medier. At de bliver ansvarlige mediebrugere med omtanke for sig selv og andre.

 

© Copyright 2015.

Den digitale detektiv er udviklet og vedligeholdt af MT MediaHouse og Fotojournalisten.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling.

Kontakt

Om digitaldetektiv.dk

UVM.dk